Třída : Červený vitamínek

školní rok 2018/2019

telefon: 272 774 358

Učitelky: Mirka Matějíčková, Anička Švamberková

Provoz třídy: 7:00 – 17:00

·         do 28 dětí ve věku zpravidla od 5 do 6 let

·         třídu navštěvují budoucí školáci a starší děti střední věkové skupiny

·         charakteristika třídy je obdobná jako u dětí ve třídě modrý vitamínek

·         činnosti předškolních dětí jsou především zaměřeny na přípravu pro základní školu

·         příprava se týká nejen předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativních, sociálních, pracovních, sebeobslužných

·         děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách, ale i ve vlastním rozhodování

·         třída do svého programu zařazuje množství enviromentálnách a výtvarných aktivit  

·         v třídním programu děti pracují na multi-board IT s celoroční nabídkou pestrých interaktivních programů

·         rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí

·         uplatňujeme formy jak individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů

·         zařazujeme i jednoduché soutěže, a to z důvodu, aby byly děti připraveny i na malý neúspěch

·         řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol