Denní režim

 

Denní režim dětí

7 – 8.30

Ranní příchod dětí (každé dítě má jiný start dne), komunikace učitelky s rodiči,

volba ranních her, průběžná pedagogická diagnostika dětí učitelkou.

 

8.30 – 8.40

„zvědavé ráno“- ranní kruh (přivítání dětí, zklidnění dětí „hrou na tělo“ s rýmy; určení dne, měsíce, ročního období, seznámení dětí s programem dne).

 

8.40 - 9.00

Hygiena (dítě je na WC samo bez pedagoga), mytí rukou, pohybová chvilka (součástí každé pohybové chvilky mohou být  rovnovážná, rotační, a motorická cvičení s načiním /míčky, švihadla, drátěnky/, cvičení na propojování hemisfér, hudebně pohybová a relaxační cvičení ve skupinách, dvojicích i individuálně, vyrovnávací cvičení).

 

9.00 – 9:20

přesnídávka ( součástí každé přesnídávky je ovoce či zelenina, v nabídce pití je mléko, čaje a voda z kohoutku, vedeme děti k samostatné sebeobsluze).

 

9.20 – 10.00 – 10:20

V rámci činností užíváme didaktický cíl s nabídkou. Dětem nabízíme činnosti, které učitelky předem připravují a následně nabízí. Aktivity (pohybové, řečové, výtvarné, polytechnické, hudební atd.) jsou zaměřeny na rozvoj smyslového vnímání a kreativity k vytváření asociací /spojení mezi jednotlivými vjemy, myšlenkami, pocity a náladami/, nacházení souvztažností, utváření myšlenkových map pro osobnostní rozvoj, zpracování témat, orientace v textu s vizuální podporou. U dětí předškolního věku také například na nácvik jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, procvičování početní představivosti, laterality, pravo-levé orientace atp. Na závěr zpětná vazba – co se nám podařilo.

 

10.20 – 11.30 – 12.00

pobyt venku, převážně v bezpečí školní zahrady. Venku máme dovoleno „válčení a praní“ s pravidly: NIKOHO TO NESMÍ BOLET! KAŽDÝ MÁ PRÁVO ŘÍCT DOST! (uvolňujeme agresi, děti se učí zaujímat role). Učitelka děti sleduje, diagnostikuje sociální vztahy a vyhodnocuje je.

 

11.30 – 12.00 – 12.15

hygiena, děti si samostatně připravují příbor, starší děti si nalévají pití, polévku a uklízí ze stolu. Dítě neodchází od stolu, dokud všichni nedojedí (prevence obezity a anorexie, sdílení, upozadění svých potřeb, prevence logopedických vad, vazba sociálních vztahů).

 

12.00 – 14.00

četba dětem, odpočinek, relaxace, kdo usne spánek.

 

14.00 – 14.45

vstávání, oblékání, hygiena, odpolední svačinka.

 

14.45 – 15:00

Povídáme si s dětmi, co jsme ten den dělali - shrnutí celého dne.

15.00 – 17.00

volná hra, rozcházení dětí. Komunikace s rodiči, pedagogická diagnostika učitelky. Práce a činnosti s osobními portfolii dětí.

 

Poznámka: V jarním a letním období se pedagogičtí pracovníci snaží o „přenášení“ činností do exteriéru tak, aby děti byly v příznivém počasí co nejdéle na čerstvém vzduchu.

 

 

 Pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem uvádíme režim dne a adaptační plán v UK jazyce

 

 Режим дня

Режим дня дітей

7.00 - 8.30

Ранковий прихід дітей (кожна дитина має різний час початку дня), спілкування виховательки з батьками, вибір ранніх ігор, поточна педагогічна діагностика дітей вихователькою.

 

8.30 - 8.40

«Цікавий ранок» - ранкове коло (привітання дітей, заспокоєння дітей «грою з тілом» з римами; визначення дня тижня, місяця, пори року, ознайомлення дітей з програмою дня).

 

8.40 – 9.00

Гігієна (дитина йде сама до туалету без педагога), миття рук, хвилинка руху (складовими частинами кожної «хвилинки руху» можуть бути вправи на рівновагу, обертання, моторику з використанням м'ячів, скакалок, дротових мочалок / вправи на взаємодію півкуль мозку, музично-рухові вправи та вправи на розслаблення в групах, парах та індивідуально, вправи на вирівнювання).

 

9.00 - 9.20

Другий сніданок (включає в себе фрукти або овочі, серед напоїв в меню є молоко, чай та вода зі спеціальних краників, що веде дітей до самостійного самообслуговування).

 

9.20 - 10.00 - 10:20

В рамках діяльності ми використовуємо дидактичну ціль з різними пропозиціями. Ми пропонуємо дітям різні види діяльності, до яких вихователі готуються заздалегідь, а потім пропонують дітям. Види діяльності (рухова, мовна, творча, технічна, музична і т. п.), спрямовані на розвиток чуттєвого сприйняття та креативності для створення асоціацій/ зав’язків між окремими відчуттями, думками, почуттями та настроями/ пошук взаємозалежностей, створення карт думок для розвитку особистості, обговорення тем, орієнтація в тексті з візуальною підтримкою. Для дітей дошкільного віку, також, наприклад, діяльність з розвитку дрібної та великої моторики, графомоторики, практичні вправи з розвитку арифметичної уяви, латеральності, орієнтації «право-ліво» і т. п. На закінчення зворотній зв'язок – яких успіхів ми досягли.

 

10.20 - 11.30 - 12.00

Перебування на вулиці, в основному, на території саду дитсадка. На вулиці ми дозволяємо дітям гратись у «війнушки» за правилами: НІ В КОГО НІЧОГО НЕ ПОВИННО БОЛІТИ! КОЖЕН МАЄ ПРАВО СКАЗАТИ «ДОСИТЬ»! (звільняємо від агресії, діти вчаться грати ролі). Вихователька спостерігає за дітьми, діагностує соціальні відносини та оцінює їх.

 

11.30 - 12.00 - 12.15

Гігієна, діти самостійно підготовлюють столові прибори, старші діти наливають напої, суп та прибирають зі столу. Дитина не виходить з-за столу до того часу, поки всі діти не доїдять (профілактика ожиріння та анорексії, повідомлення, встановлення своїх потреб, профілактика логопедичних вад, налагодження соціальних відносин).

 

12.00 - 14.00

Читання дітям, відпочинок, релаксація, у тих, хто засне - сон.

 

14.00 - 14.45

Підйом, одягання, гігієна, полуденок.

 

14.45-15.00

Ми розмовляємо з дітьми про те, що ми робили в цей день – підсумок всього дня.

 

15.00 - 17.00

Вільні ігри, розходження дітей. Спілкування з батьками, педагогічна діагностика вихователя. Робота та діяльність з особистими портфоліо дітей.

 

Примітка: У весняно-літній період педагогічні працівники намагаються «перенести» діяльність на вулицю таким чином, щоб діти в гарну погоду якомога довше були на свіжому повітрі.