Název projektu: Environmentální zahrada MŠ Na Chodovci

Číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000498                        

Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

Délka realizace: 6 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 665 800 Kč

Výše podpory: 1 499 220 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení vybavení školy a dále zkvalitnění zázemí školy pro práci s dvouletými dětmi. Aktivitami projektu je dodání 4 prvků environmentální zahrady a 2 částí vybavení interiéru pro dvouleté děti.