Zde vám budeme poskytovat aktuální informace k zajištění a organizaci prázdninových provozů

 

Oznámení:

ve dnech 27.-28.12. a 31.12. 2018 je přerušen provoz ve všech mateřských školách, které zřizuje naše MČ Praha 4. (Usnesení 21. zasedání ze dne 31.10.2018 číslo 21R-893/2018).

 

 

 

 Obecné informace:

Provoz MŠ v době prázdnin se řídí ŠKOLNÍM ŘÁDEM mateřských škol zajišťujících prázdninový provoz.

 

Potřeby do MŠ v době letního provozu v měsících červenec - srpen:

-        Oděv na převlečení do třídy a na zahradu, letní čepice, popř. plavky a osušku ( škola má mlhoviště)

-        Opalovací krém pro děti, sluneční brýle

-        Obuv na přezutí – bačkorky

-        Pyžamo

-        Papírové kapesníky, papírové utěrky, ubrousky na stolování, jednorázové kelímky na pití

Docházka dětí:

-        Děti přivádějí a odvádějí rodiče nebo jimi pověřené osoby a předají je osobně učitelce  

-        Rodič denně zapíše u učitelky třídy, kdo dítě vyzvedne (v průběhu prázdnin žádáme o dodržení určených osob z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a možnosti ověření totožnosti určené osoby)

-        Do MŠ docházejí děti zdravé, za zdravotní stav dítěte je odpovědný rodič

-        Příchod do MŠ 7:00 – 8:30 hod.

-        Odchod z MŠ 12:30 – 13:00 nebo 14:30 – 17:00 hod. (předpokládanou dobu odchodu zapíše rodič ráno při příchodu dítěte do MŠ u učitelky).