Organizace školního roku 2018-2019

Provozní doba MŠ:                   7:00 - 17:00 h.

Povinná předškolní docházka:  8:00 – 12:00 h.

Provoz tříd:

zelený vitamínek:        7:00 – 16:00   ( v 16 h. děti převádíme o patro výš do třídy červený vitamínek)

žlutý vitamínek:           7:00 – 17:00

modrý vitamínek od 1.2. 2019:        7:00 – 15:30  ( v 15:30 h. děti převádíme o patro výš do třídy žlutý vitamínek)

červený vitamínek       7:00 – 17:00

 Děti předškolního věku, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nemají v době školních prázdnin (v ZŠ) povinnost plnit povinnou předškolní docházku.

V této době je MŠ v provozu, zpravidla provádí průzkum zájmu o docházku, aby zajistila vhodnou organizaci provozu, nedohodne-li se ředitelka se zřizovatelem jinak.