Hlavní vstup do budovy MŠ a dveře chodbových prostor jsou monitorovány barevným kamerovým systémem se záznamem.

Provozovatelem kamerového systému je Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, IČ: 61384119

Účelem zpracování je zajištění dostatečného zabezpečení budovy mateřské školy v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení - Minimálním standardem bezpečnosti, č.j.: MŠMT – 1981/2015-1.

Přístup ke kamerovému systému je zabezpečen proti přístupu neoprávněných osob a má ho výhradně ředitelka školy.

(Bylo podpořeno MŠMT v rámci programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015).

 

 

Aktuality  

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu,  tj. za uhrazené školné za rok 2018, vám průběžně během ledna 2019 vystavím. Podmínkou je bezdlužnost úhrad. Potvrzení si vyzvednete ve svých kmenových třídách.(Makovičková, ředitelka MŠ).       

 

Vážení rodiče,

veliké díky vám, kteří jste pomohli i letos potřebným materiálem – sbírkou pro děti „Děti – dětem“ pro kojenecký ústav v Krči. Všechny dárky již byly odvezeny a předány v ústavu v Krči. Ještě jednou děkujeme  za vaši pomoc.  

 

 Školní akce s finanční účasti rodičů: (průběžně doplňujeme)

 prosinec - červen

 4.12. se sejdou rodiče s dětmi na VÁNOČNÍ DÍLNĚ průběžně od 12 – 16:30 hod. Ze sáčku, drátků a barev vyrobíme soba. A dopoledne děti navštíví Mikuláš s čertem a andělem. Děti obdrží „sladký zdravý mikulášský balíček“ od školní jídelny.

5.12. dětem pohádkou přiblíží Jana Hrušková PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM  od 10 hod.  cena 4.000,- Kč za školku, děti obdrží „sladký zdravý mikulášský balíček“ od školní jídelny

11.12. přijede paní Eva Hrušková a místo Šípkové Růženky nám zahraje vánoční Legendu o hvězdě 3.500,- Kč za školku

18.12. si děti uspořádají VÁNOČNÍ BESÍDKU ve svých třídách  dopoledne; děti ocení, když jim přibalíte trochu cukroví

24.12.-26.12. vánoční svátky: školy a MŠ jsou uzavřeny

27.12.-28.12. a 31.12. vánoční prázdniny: provoz je přerušen (usnesení Rady MČ P4, ze dne 31.10.2018 blíže viz o škole-prázdninový provoz).

1.leden 2019 Nový rok: svátek, školy a MŠ uzavřeny.

2. ledna 2019 MŠ uzavřena (vánoční prázdniny).

3. – 4. ledna je školka v provozu pro předem přihlášené děti (prodloužené vánoční prázdniny v ZŠ).Od 7. ledna je již běžný provoz.

od 7. ledna pravidelná pondělní „ŠKOLIČKA“ v základní škole Na Chodovci. Bližší informace máte na naší hlavní nástěnce a nástěnkách u tříd MV a ČV a na www.zsnachodovci.cz

po 14. lednu proběhnou orientační testy školní zralosti (pro zájemce provede PhDr. Masáková z Ped.-psycholog. poradny pro Prahu 4), přesný termín bude upřesněn

23.1. bude divadelní představení POHÁDKA O RYBÁŘI A RYBCE  od 10:30 hod.  cena 3.600,- Kč za školku

20.2. nám kouzelník vyčaruje KOUZELNÉ BUBLINY  od 10 hod.  cena 3.600,- Kč za školku

6.3.  to s dětmi rozjede INKA RYBÁŘOVÁ ve veselém reji písniček a hýbání  od 10 hod.  cena 5.000,- Kč

3.4. uvidíme, uslyšíme a poznáme jak to bylo v pohádce O NEPOSLUŚNÝCH TELÁTKÁCH  od 10:30 hod.  cena 3.500,- Kč za školku

29.5. s dětmi oslaví Den dětí KLAUN PEPINO  od 9:30 hod.  cena 3.400,- Kč za školku

11.6. poslední krásné divadlo Matěje Kopeckého O SLUNÍČKU  od 9:30 hod.  cena 4.000,- Kč