Hlavní vstup do budovy MŠ a dveře chodbových prostor jsou monitorovány barevným kamerovým systémem se záznamem.

Provozovatelem kamerového systému je Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, IČ: 61384119

Účelem zpracování je zajištění dostatečného zabezpečení budovy mateřské školy v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení - Minimálním standardem bezpečnosti, č.j.: MŠMT – 1981/2015-1.

Přístup ke kamerovému systému je zabezpečen proti přístupu neoprávněných osob a má ho výhradně ředitelka školy.

(Bylo podpořeno MŠMT v rámci programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015).

 

 

Aktuality  2019

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2019 – 2020 jsou zveřejněny na našem webu v sekci Nové dítě.

 JUDO

Milí rodiče,

vzhledem k nízkému počtu přihlášených dětí jsme nuceni s platností od 28.02.2019 spojit kroužky juda do jednoho bloku v čase 16:00 – 16:45 hod. 

Děti, které docházely na judo v čase 15:00 – 15:45 hod. nyní automaticky přesouváme na čas 16:00 – 16:45 hod.

Budete ještě vyrozuměni emailem. Děkujeme za pochopení.

Pokud by pro Vás tato změna znamenala výrazný problém, kontaktujte nás:  andrea@judoprodeti.cz

Judo Academy

 

BŘEZEN

4.3. pro nás budoucí dentisté Dental Prrevention připravili“povídání o zoubkách a praktický nácvik jejich čištění“ – 8:45 děti z modrásků a 9:30 červeňáčci: NUTNÉ – DĚTI SI PŘINESOU VLASTNÍ KARTÁČEK.

6.3.  karneval s dětmi rozjede INKA RYBÁŘOVÁ ve veselém reji písniček a hýbání  od 10 hod.  5.000,- Kč hrazeno z příspěvků rodičů na kulturu

Vážení rodiče,

od 1.3. 2019 zavádí naše MŠ Na Chodovci aplikaci „LYFLE školka do kapsy!“ Informace  k přihlášení – pomoci a bezpečnosti (GDPR)  jsou na všech školních nástěnkách. Děkujeme vám za součinnost a jsme rádi, že se přidáváme mezi školky zítřka!

 

DUBEN

3.4. pohádka  O NEPOSLUŚNÝCH TELÁTKÁCH  od 10:30 hod.  cena 3.500,- Kč je hrazena z příspěvků rodičů na kulturu

11.4. 2019  CELOŠKOLKOVÝ VÝLET

Velikonoční prohlídky na zámku Loučeň

Cena za dítě

400 Kč

Poznámka

Podrobné informace a přihlášku dítěte obdržíte včas v  jednotlivých třídách. 

 

KVĚTEN

14.5. společné fotografování tříd dětí: od 9 hodin, cena 1ks foto 40,00 Kč.

 

Připravíme pro vás besídky dětí a pasování předškoláků na školáky

 29.5. s dětmi oslaví Den dětí KLAUN PEPINO  od 9:30 hod.  cena 3.400,- Kč za školku

 

ČERVEN

11.6. poslední krásné divadlo Matěje Kopeckého O SLUNÍČKU  od 9:30 hod.  cena 4.000,- Kč