Charakteristika školy Výuka angličtiny Co se učíme Logopedická prevence Prázdninový provoz Školní řád Školní vzděl.program

Logopedická prevence

 

Logopedická depistáž v MŠ Na Chodovci - 25.září

 

Má Vaše dítě logopedické vady či poruchy? Vyvíjí se jeho řeč správně? To vše může zjistit klinická logopedka během dopolední návštěvy ve školce Na Chodovci. Depistáž probíhá v přirozeném prostředí třídy při individuálním rozhovoru s dítětem, výsledky a návrhy dalších postupů práce s dítětem jsou předávány rodičům. Na depistáž dále navazuje logopedická prevence v MŠ Na Chodovci. Více informací Vám ráda poskytne paní učitelka Blanka ve třídě Žlutý vitamínek.